tet

 

 

 

Tet Parade, Westminster, CA Feb. 13, 2010

Tet Parade in Westminster on Feb. 13 at 9:30 a.m. Begins at Magnolia & Bolsa

 

Tet Festival Feb 12-14, 2010

9301 Westminster Blvd., Garden Grove, CA

 

Westminster, CA--The Westminster Community Services and Recreation Department and the Vietnamese American Artist and Media Association present Tet Parade Committee details regarding this annual festive event. This is the City of Westminster’s 2nd year coordinating the parade.

 

Among the speakers at a recent conference to discuss details were Andy Quach - Councilmember of the City of Westminster, also the Chair of the Tet Parade Committee, Greg Johnson – Director of the Westminster Community Services and Recreation Department, staff from the City and the Police Department, and other Vietnamese community members sitting in the committee. They will be available to answer media questions regarding sponsorship, participation, public attendance, media coverage, etc.

 

The parade is scheduled to begin on Saturday, February 13, 2010 at 9:30 AM till 11:3 AM. The participants will begin marching at Magnolia Street on Bolsa Avenue and turn on Bushard Street ending at Bishop Place.

 

For more information, please call the Community Services and Recreation Department at 714-895-2860 or visit website westminster-ca.gov

 

  

Uyû Ban Dieãn haønh teát Canh Daàn 2010

 

Thoâng Cáo Kính Gởi Quí Cơ Quan Truyền Thông và

Quí Lãnh Đạo Cộng Đồng

 

Westminster, Ngày 26 Tháng 1 Năm 2010

 

Thành phố Westminster và Câu Lạc Bộ Văn Hóa trân trọng kính mời quí vị đến tham dự buổi họp báo do Uỷ Ban Diễn Hành Tết Canh Dần 2010 thuộc thành phố Westminster thông báo đến quí vị những nội dung và chi tiết về cuộc Diễn Hành Tết năm nay.

 

Địa điểm họp báo:

 

Nhà hàng ZEN 9329 Bolsa Ave. , Westminster , CA 92683

Vào lúc: 4:PM ngày Thứ Năm 28 tháng 1, 2010.

 

Những thành viên trong Uỷ Ban Diễn Hành Tết 2010, Nghị viên Andy Quách - Chủ tịch Uỷ ban, Giám đốc Văn phòng Phục vụ Cộng đồng là ông Greg Johnson, đại diện Sở Cảnh Sát,, v.v… sẽ trình bầy và giải đáp các nhu cầu tham dự diễn hành của quí vị.

 

Để biết thâm chi tiết xin vào trang nhà: www.westminster-ca.gov

 

Trân trọng kính mời và hẹn gặp quí vị.

 

Thay mặt Uỷ Ban

 

Greg Johnson

 

 

Lieân laïc tieáng Vieät:

Gia Nghia Ly

Public Relations

Caâu laïc Boä Vaên Hoùa

Cell: 714-855-0409

 

Chuù thích aûnh: OÂng Greg Johnson, Giaùm doc Lieân laïc Coäng dong ngoài haøng dau beân traùi vaø caùc thaønh vieân tring Uyû Ban Dieãn Haønh. PHOTO: CLBV

 

Where to stay: Garden Grove is practically Disneyland's home and as such, offers many nice hotels at affordable options such as the Hilton Garden Inn. With over 10 hotels to select, many offering Disneyland packages and deals, you may want to check them all out before you decided which is best for your visit.

 

 

 

 

 

 


hot deals


Garden Grove Hotels

Westminster Hotels

 

Click to Save


Discount Disneyland Tickets


catalina express


Catalina Flyer


 


Knotts Berry Farm


Discount Legoland California tickets